Strona główna

O nas

Bieżące informacje PiS

Rada Powiatu V Kadencji

Spotkania z mieszkańcami

Komunikaty

Linki

Kontakt

I Dzierżoniowski Dzień Rotmistrza Pileckiego w 70. rocznicę śmierci - 25.05.2018.
I Dzierżoniowski Dzień Rotmistrza Pileckiego w 70. rocznicę śmierci - 25.05.2018.

Nasz bohater Rotmistrz Witold Pilecki

Na jednym z ostatnich posiedzeń, gdy już było wiadomo, że zginie, Ojciec dał mamie mały metalowy grzebyk i powiedział, żeby koniecznie kupiła książkę Tomasza á Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”. Chciał, żeby mama codziennie czytała nam fragmenty tej cudownej książeczki. „To ci da siłę” – powiedział do niej. Bardzo sobie cenię tę książeczkę i przez cały czas ją czytam. Jest to także testament dla mnie - wspomina córka Rotmistrza.

Rotmistrz Pilecki wyrósł w ostatnich latach na jednego z największych bohaterów polskiej historii najnowszej. Trudno się temu dziwić: to postać iście pomnikowa.
W 70. rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego środowiska patriotyczne oraz mieszkańcy miasta spotkali się przed Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych, aby oddać hołd Naszemu Bohaterowi Rotmistrzowi. Krótką uroczystość prowadził przewodniczący Klubu GP Dzierżoniów II – Janusz Maniecki. Wspomniał o bohaterskim życiu Pana Rotmistrza (dziś już pułkownika), o Jego pobycie w Auschwitz i „Raporcie Witolda”. Następnie głos zabrał pan poseł Wojciech Murdzek, wskazując, że przesłanie Pileckiego jest nadal aktualne dla pokoleń Polaków. Odczytaliśmy także osiem fragmentów „Raportu”, ukazujące codzienność życia w KL Auschwitz. Następnie złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. O jego patriotyzmie i bohaterskiej postawie w walce o wolną i suwerenną Polskę, mówił również Jarosław Kresa. Przypomniał też zdradę aliantów, którzy w Jałcie oddali Polskę i całą Europę środkowo-wschodnią nowemu okupantowi; ZSRR z jego wodzem Stalinem. Przypomniał, że: „Kazimierz Pużak nazwał postanowienia konferencji jałtańskiej zmorą nowego Świętego Przymierza. Komisja Główna Rady Jedności Narodowej na posiedzeniu w Podkowie Leśnej 21 lutego 1945 roku stwierdziła, że powzięte w Jałcie postanowienia, bez udziału i zgody przedstawicieli Państwa Polskiego, narzucają Polsce ciężkie i krzywdzące warunki. Protestując przeciwko jednostronności tych postanowień RJN zmuszona jest zastosować się do nich”.
O Witoldzie Pileckim powinniśmy pamiętać w sposób wyjątkowy i inspirować się jego postacią. Samo to, że przed śmiercią oddawał się lekturze "O naśladowaniu Chrystusa" jest bardzo znamienne - mówi Ewa Millies-Lacroix, szefowa agencji kreacji Teatru Telewizji Polskiej.

„Witold Pilecki (1901-1948) – polski żołnierz, rotmistrz kawalerii. Był uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939 roku i współorganizatorem podziemnej Tajnej Organizacji Wojskowej, która w 1943 roku została włączona do struktur Armii Krajowej. W 1940 roku, na rozkaz otrzymany od przełożonych, sprowokował swoje aresztowanie przez Gestapo i trafił do Auschwitz. W obozie przebywał do 1943 roku. Zagrożony dekonspiracją podjął udaną próbę ucieczki. Następnie działał w Kedywie, czyli Kierownictwie Dywersji Komendy Głównej AK. Brał udział w powstaniu warszawskim, dowodził jednym z oddziałów zgrupowania Chrobry II. Po upadku powstania trafił do niemieckiej niewoli, przebywał w Lamsdorfie (Łambinowicach) i Murnau. Po zakończeniu II wojny światowej otrzymał przydział do 2 Korpusu Polskiego. W grudniu 1945 roku wysłano go do Polski, by organizował podziemne struktury antykomunistyczne. Aresztowany 8 maja 1947 roku, torturowany i postawiony przed sądem między innymi pod zarzutem przygotowywania zamachu na życie wysokich funkcjonariuszy bezpieki. 15 marca 1948 rotmistrz został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano dnia 25 maja w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej, poprzez strzał w tył głowy. Wykonawcą wyroku był Piotr Śmietański, zwany „Katem z Mokotowa”.
(Źródło: https://ciekawostkihistoryczne.pl)
Witold Pilecki pozostawił żonę, córkę i syna. Po przeprowadzonych w 2012 ekshumacjach i badaniach jednoznacznie ustalono, że został pochowany na tzw. Łączce na warszawskich Powązkach, gdzie potajemnie chowano ofiary UB. Prace archeologiczne prowadzi tam zespół IPN pod kierownictwem dr Krzysztofa Szwagrzyka. Jednak badacze do tej pory nie odnaleźli szczątków Witolda Pileckiego.
Cześć Jego pamięci! Chwała Bohaterowi!
Kazimierz M. Janeczko

I Dzierżoniowski Dzień Rotmistrza Pileckiego w 70. rocznicę śmierci - 25.05.2018. I Dzierżoniowski Dzień Rotmistrza Pileckiego w 70. rocznicę śmierci - 25.05.2018. I Dzierżoniowski Dzień Rotmistrza Pileckiego w 70. rocznicę śmierci - 25.05.2018. I Dzierżoniowski Dzień Rotmistrza Pileckiego w 70. rocznicę śmierci - 25.05.2018. I Dzierżoniowski Dzień Rotmistrza Pileckiego w 70. rocznicę śmierci - 25.05.2018. I Dzierżoniowski Dzień Rotmistrza Pileckiego w 70. rocznicę śmierci - 25.05.2018.
I Dzierżoniowski Dzień Rotmistrza Pileckiego w 70. rocznicę śmierci - 25.05.2018. I Dzierżoniowski Dzień Rotmistrza Pileckiego w 70. rocznicę śmierci - 25.05.2018. I Dzierżoniowski Dzień Rotmistrza Pileckiego w 70. rocznicę śmierci - 25.05.2018. I Dzierżoniowski Dzień Rotmistrza Pileckiego w 70. rocznicę śmierci - 25.05.2018. I Dzierżoniowski Dzień Rotmistrza Pileckiego w 70. rocznicę śmierci - 25.05.2018. I Dzierżoniowski Dzień Rotmistrza Pileckiego w 70. rocznicę śmierci - 25.05.2018.
I Dzierżoniowski Dzień Rotmistrza Pileckiego w 70. rocznicę śmierci - 25.05.2018. I Dzierżoniowski Dzień Rotmistrza Pileckiego w 70. rocznicę śmierci - 25.05.2018. I Dzierżoniowski Dzień Rotmistrza Pileckiego w 70. rocznicę śmierci - 25.05.2018. I Dzierżoniowski Dzień Rotmistrza Pileckiego w 70. rocznicę śmierci - 25.05.2018. I Dzierżoniowski Dzień Rotmistrza Pileckiego w 70. rocznicę śmierci - 25.05.2018. I Dzierżoniowski Dzień Rotmistrza Pileckiego w 70. rocznicę śmierci - 25.05.2018.
Foto: Piotr Chałoński STF