Strona główna

O nas

Bieżące informacje PiS

Rada Powiatu V Kadencji

Spotkania z mieszkańcami

Komunikaty

Linki

Kontakt

Wiec poparcia rządu - Wałbrzych 23.04.2016.
Wiec poparcia dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej oraz Rady Ministrów z premierem Beatą Szydło na czele - Wałbrzych 23.04.2016.
Z inicjatywy Stowarzyszenia Ruchu Kontroli Wyborów - Kontroli Władzy w Wałbrzychu 23.04.2016 roku odbył się wiec poparcia dla demokratycznie wybranego prezydenta PR, większości parlamentarniej oraz Rady Ministrów z premier Beatą Szydło na czele. W wiecu uczestniczyła kilkuset osobowa liczba mieszkańców Ziemi Wałbrzyskiej reprezentująca stowarzyszenia i kluby środowisk patriotycznych; Ruchu Kontroli Wyborów, Klubów Gazety Polskiej, Ruchu Społecznego im. prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta. Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu państwowego, następnie wystąpili przedstawiciele poszczególnych środowisk. Wystąpienia często były przerywane skandowaniem hasła "Dobrej zmiany w Polsce nie oddamy". Zgromadzeni na wniosek organizatorów przez aklamację przyjęli oświadczenie o treści:

My przedstawiciele środowisk patriotycznych ziemi wałbrzyskiej stanowczo sprzeciwiamy się kwestionowaniu prawa do sprawowania władzy wybranym w demokratycznych wyborach w 2015 roku-Prezydentowi RP, większości parlamentarnej i Radzie Ministrów.
W ubiegłym roku Polacy zdecydowali o powierzeniu władzy Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie oraz Prawu i Sprawiedliwości w Sejmie i Senacie. Wybrany przez Parlament Rząd Pani Premier Beaty Szydło jest od pierwszych dni działania bezpodstawnie i brutalnie atakowany. Podważanie decyzji wyborczej Polaków godzi, naszym zdaniem, w fundamenty ustroju demokratycznego i obliczone jest wyłącznie na osiągnięcie koniunkturalnych korzyści i destabilizację sytuacji politycznej w kraju przez opozycję. Od pierwszych dni Rząd Pani Premier Beaty Szydło wprowadza zapowiadaną w kampanii wyborczej dobrą Zmianę. Służy ona poprawie sytuacji ekonomicznej zwykłych Polaków, co wiąże się często z ograniczaniem zysków uprzywilejowanych dotąd grup interesów krajowych i zagranicznych. Dlatego nie godzimy się na ingerencje obcych polityków w wewnętrzne sprawy Polski, inspirowane przez działaczy obecnej opozycji.
Apelujemy do polityków Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, tzw. „Komitetu Obrony Demokracji” oraz innych ugrupowań o powstrzymanie się od szkodzenia wizerunkowi Rzeczpospolitej w świecie. Tworzenie i wspieranie negatywnych rezolucji i opinii instytucji europejskich nie służy dobrze pozycji Polski i jedności Polaków. Przypominamy, że każdy z parlamentarzystów ślubuje m.in. że będzie „strzec suwerenności i interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli”. To polski parlament powinien być miejscem kształtowania prawa, realizowania polskiej racji stanu, a nie polityczne gabinety innych krajów i instytucji międzynarodowych.
Ideą dobrej Zmiany jest Polska silna, demokratyczna, narodowa i katolicka. Będziemy wspierać Parlament i Rząd w działaniach wzmacniających instytucje państwa, gwarantujących pełne swobody obywatelskie i poczucie ,że jesteśmy gospodarzami we własnym kraju. Sprzeciwiamy się narzucaniu Polsce arbitralnych, niedemokratycznych decyzji przywódców innych państw i instytucji międzynarodowych ingerujących w suwerenność polskich władz i polski porządek prawny. Wierzymy, że dobra Zmiana doprowadzi do wzmocnienia siły Wojska Polskiego, służb mundurowych i straży granicznej szczególnie w obliczu zagrożeń terrorystycznych w Europie, wywołanych niekontrolowanym napływem tzw. ”uchodźców” Nie ulękniemy się zawoalowanych i otwartych gróźb pod adresem polskich władz płynących z zagranicy i co szczególnie bolesne również z kraju. Jesteśmy zdeterminowani wspierać i przeprowadzić dobrą Zmianę, która zapewni pomyślność Polsce i Polakom.
Demokracja w Polsce nie jest zagrożona - dyskutujmy, spierajmy się i wypracowujmy najlepsze rozwiązania z poszanowaniem zasad parlamentaryzmu i siebie nawzajem.
NIECH ŻYJE POLSKA!
Wałbrzych 23 kwietnia 2016 r.

Budujący jest fakt uaktywniania się środowisk popierających DOBRĄ ZMIANĘ. Najwyższa pora aby tym, którzy chcą siłą i przy pomocy obcych z PE i UE, obalić demokratycznie wybraną władzę pokazać, że ma ona nasze poparcie i w każdej sytuacji może na nas liczyć - stoimy za nią murem. Dzisiejszy wiec nie był skierowany przeciwko innym Polakom, ale był pokojową manifestacją poparcia aktualnie rządzącej władzy Zjednoczonej Prawicy. Demokracja w Polsce nie jest zagrożona, możemy różnic się, ale w sposób kulturalny nie sięgając do argumentów "pięści", to już wielokrotnie w naszej historii przerabialiśmy. Jak się kończyło wszyscy wiemy i pamiętamy; były to zabory, okupacje, eksterminacja elit i narodu a współcześnie mordy polityczne, pałowanie, szykany i wyroki skazujące przeciwników politycznych. Dzisiaj należy powiedzieć: Dość tego złego, teraz budujmy Wielką Polskę z Dobrą Zmianą w której dobro wspólne będzie miało najwyższy priorytet. Wiec zakończył się odśpiewaniem "Roty".
kmj
Fotografie: kmj, Wiesław Szczęśniak

Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016.
 
Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016.
 
Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016.
                 
Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016. Wiec poparcia dla dla demokratycznie wybranego prezydenta Andrzeja Dudy, większości parlamentarnej i Rady Ministrów na czele z premierem Beatą Szydło - Wałbrzych 23.04.2016.

Relacja filmowa z wiecu poparcia dla demokratycznie wybranego rządu - Wałbrzych 23.04.2016.