67. rocznica Tragedii Smoleńskiej.
IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015.
Strona główna

O nas

Bież±ce informacje PiS

Rada Powiatu V Kadencji

Spotkania z mieszkańcami

Komunikaty

Linki

Kontakt

 •  
 •  
 •  
 •  
Ojczyznę woln± pobłogosław Panie - 25.10.2015.
„Patriotyzm nie oznacza nacjonalizmu. Nacjonalizm, a tym bardziej szowinizm, bierze się z nienawi¶ci” - Lech Kaczyński.
„Niemożliwe stało się możliwe. Całkowit± władzę w Polsce przejmuje jedyna formacja polityczna, która jest zdolna wyja¶nić co stało się w Smoleńsku. Nowa władza ma większo¶ć instrumentów niezbędnych by podj±ć takie działania. Dziękuj±c Bogu za to, że pozwolił nam do¶wiadczyć tej chwili będziemy się wci±ż modlić do Stwórcy i jednocze¶nie domagać od nowych władz by owoce tego zwycięstwa nie były zmarnowane. Chcemy godnego uczczenia poległych 10 kwietnia 2010 r. Chcemy uczciwego ¶ledztwa w tej sprawie. Chcemy wreszcie, w miarę możliwo¶ci, ukarania winnych zarówno tragedii jak i tuszowania tej zbrodni. Będziemy trwać w naszej modlitwie póki tak się nie stanie” - pisze Ryszard Kapu¶ciński w apelu do członków Klubów Gazety Polskiej.
Wydarzenia te nie mog± zostać zapomniane dopóty, dopóki będzie żył ostatni Polak. Naszym obowi±zkiem jest również, by w sztafecie pokoleń przekazywać pamięć o tym, co się stało 10 kwietnia 2010 r. Musimy mówić o Tragedii Smoleńskiej, pamięci, patriotyzmie, pokazywać, jak patriotyzm budować i nie zatracić pamięci. Głosem narodu jest harmonia ojczysta, mieczem - jedno¶ć i zgoda, celem – prawda (Cyprian Kamil Norwid). Jestem przekonany, że wspólnota i budowanie sztafety pokoleń jest obowi±zkiem nas wszystkich.
Jak co miesi±c mieszkańcy Dzierżoniowa ze ¶rodowisk patriotycznych, modlili się odmawiaj±c Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji ofiar i ich rodzin, dziękowali za m±dry wybór Polaków, posilili o całkowite przebudzenie się naszych rodaków, posilili również o opiekę nad nasz± Ojczyzn± i prezydentem Andrzejem Dud± oraz dziękowali za zwycięstwo w paĽdziernikowych wyborach parlamentarnych.


10.11. 2015 r. w go¶cinnych progach Dzierżoniowskiego O¶rodka Kultury odbyła się uroczysto¶ć zwi±zana z 97. rocznic± odzyskania niepodległo¶ci - IV Patriotyczne ¦piewanie. Program i scenariusz opracował przewodnicz±cy klubu GP Dzierżoniów II Janusz Maniecki. Piosenki prezentowane na wielkim ekranie opatrzone były tekstem i dodatkowo wzbogacone zdjęciami, filmami oraz obrazami z dziejów walki o niepodległo¶ć i wojny z Niemieckim oraz Rosyjskim agresorem. Starannie dobrane, stanowiły zamknięt± cało¶ć, opowiadały o historii Polski od czasu odzyskania niepodległo¶ci aż po czasy współczesne.
Bardzo ciekawym, patriotycznym akcentem był mini koncert znanego wrocławskiego barda Wojciecha Popkiewicza, któremu towarzyszyli: Urszula Milewska, Jarosław Królikowski i Sławomir Krysy. Dużo wzruszenia dostarczył uczestnikom imprezy dzielny Mikołaj, który a cappella za¶piewał pie¶ń „Przybyli ułani pod okienko” za wykonanie której otrzymał gromkie brawa.
¦piewanie prowadzili członkowie klubu GP Dzierżoniów II - Janusz Maniecki i Janusz Patyjewicz. Po powitaniu zaproszonych go¶ci, którzy wypełnili salę do ostatniego miejsca, rozpoczęło się wspólne ¶piewanie. W¶ród zebranych były również całe rodziny; dziadkowie z wnukami i małżeństwa z dziećmi.
Patriotyczne ¶piewanie, podzielone na 5. czę¶ci: Czę¶ć I – Wstęp, krótkie wprowadzenie i pie¶ń "My Pierwsza Brygada", Czę¶ć II - Pie¶ni powstańcze i z lat II RP, Czę¶ć III - Polskie pie¶ni i piosenki z czasu okupacji 1939-44, Czę¶ć IV - Powstanie Warszawskie - tak ¶piewano 70 lat temu... i Czę¶ć V - Muzyczne drogi do wolno¶ci i suwerenno¶ci. Go¶cie szybko wczuli się w nastrój i wspólne ł±cz±ce wszystkich ¶piewy trwały ponad dwie godziny. ¦piewanie zakończyło się hymnem państwowym. Wyj±tkow± atmosferę wieczorowi dała pięknie udekorowana sala, wzajemna życzliwo¶ć zgromadzonych a przede wszystkim melodie i słowa wojskowych oraz patriotycznych pie¶ni, bliskich sercu każdego Polaka.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólne wspaniałe przeżycia, które już zapisały się w naszej pamięci. Obiecujemy, że patriotycznych wzruszeń dostarcz± nam kolejne ¶piewania, które już na trwałe wpisane s± w życie naszego miasta.
Kazimierz M. Janeczko
67. rocznica Tragedii Smoleńskiej - obchody w Dzierżoniowie  - 10.11.2015.
67. rocznica Tragedii Smoleńskiej - obchody w Dzierżoniowie - 10.11.2015. 67. rocznica Tragedii Smoleńskiej - obchody w Dzierżoniowie - 10.11.2015. 67. rocznica Tragedii Smoleńskiej - obchody w Dzierżoniowie - 10.11.2015. 67. rocznica Tragedii Smoleńskiej - obchody w Dzierżoniowie - 10.11.2015. 67. rocznica Tragedii Smoleńskiej - obchody w Dzierżoniowie - 10.11.2015. 67. rocznica Tragedii Smoleńskiej - obchody w Dzierżoniowie - 10.11.2015. 67. rocznica Tragedii Smoleńskiej - obchody w Dzierżoniowie - 10.11.2015. 67. rocznica Tragedii Smoleńskiej - obchody w Dzierżoniowie - 10.11.2015. 67. rocznica Tragedii Smoleńskiej - obchody w Dzierżoniowie - 10.11.2015.
IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015.
IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015. IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015. IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015. IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015. IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015. IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015. IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015. IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015. IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015.
IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015. IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015. IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015. IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015. IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015. IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015. IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015. IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015. IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015.
IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015. IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015. IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015. IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015. IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015. IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015. IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015. IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015. IV Patriotyczne ¦piewanie w Dzierżoniowie - 10.11.2015.
Relacja filmowa >>