Strona główna

O nas

Bieżące informacje PiS

Rada Powiatu V Kadencji

Spotkania i uroczystości

Komunikaty

Linki

Kontakt

Śp. mjr Krzysztof Woźniak.
3. rocznica śmierci mjr Krzysztofa Woźniaka - 23.01.2016.
Trzy lata temu, 23 stycznia 2013 roku, w trakcie pościgu za grupą terrorystów poległ w Afganistanie major Krzysztof Woźniak - żołnierz jednostki wojskowej GROM. Z okazji tej smutnej rocznicy, w Dzierżoniowie (z tego miasta pochodził mjr Woźniak), przed obeliskiem jego pamięci członkowie GRH 58 pułku piechoty (4 psw) wraz ze strzelcami Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej wystawili wartę honorową.
W spontanicznym spotkaniu przed obeliskiem 23 stycznia br. wzięło udział ponad 30 osób. Oprócz wspomnianych już członków GRH 58 pp i ZSR, obecni byli też przedstawiciele Związku Weteranów i Rezerwistów WP, harcerze dzierżoniowskiego Hufca ZHP i delegaci stowarzyszenia "Pasjonat" z Pieszyc. Przed obeliskiem obecni byli radni powiatowi, a także przedstawiciele Rad Miejskich Bielawy, Pieszyc i Dzierżoniowa. Natomiast już wieczorem, 22 stycznia, wiązankę kwiatów przed obeliskiem złożył poseł na Sejm RP - Michał Dworczyk.
Major Krzysztof Woźniak był pierwszym poległym na misjach żołnierzem polskich sił specjalnych.
jk

   
3. rocznica śmierci mjr Krzysztofa Woźniaka - 23.01.2016. 3. rocznica śmierci mjr Krzysztofa Woźniaka - 23.01.2016. 3. rocznica śmierci mjr Krzysztofa Woźniaka - 23.01.2016. 3. rocznica śmierci mjr Krzysztofa Woźniaka - 23.01.2016. 3. rocznica śmierci mjr Krzysztofa Woźniaka - 23.01.2016. 3. rocznica śmierci mjr Krzysztofa Woźniaka - 23.01.2016. 3. rocznica śmierci mjr Krzysztofa Woźniaka - 23.01.2016. 3. rocznica śmierci mjr Krzysztofa Woźniaka - 23.01.2016. 3. rocznica śmierci mjr Krzysztofa Woźniaka - 23.01.2016.