Strona główna

O nas

Bieżące informacje PiS

Rada Powiatu V Kadencji

Spotkania i uroczystości

Komunikaty

Linki

Kontakt

Reforma edukacji.
Nowa rzeczywistość w Polskiej oświacie - konferencja prasowa minister edukacji Anny Zalewskiej
w Dzierżoniowie 23.01.2017.
Przygotowana reforma edukacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych - powiedziała minister edukacji Anna Zalewska podczas konferencji prasowej, która odbyła się 23 stycznia w Biurze Poselskim PiS w Dzierżoniowie. W konferencji uczestniczyli także poseł Michał Dworczyk, poseł Wojciech Murdzek, senator Aleksander Szwed oraz wicewojewoda Kamil K. Zieliński.
Podczas konferencji prasowej szefowa resortu przedstawiła podstawowe zmiany w systemie edukacji. Mówiła już o nich w czerwcu ubiegłego roku podczas konferencji w Toruniu. - Nowa ustawa Prawo oświatowe zastąpić ma obowiązującą, wielokrotnie zmienianą, ustawę o systemie oświaty - zapowiedziała w minister.
Uczestnicy dzisiejszej konferencji mieli okazję uzyskać szczegółowe informacje na temat planowanych zmian, m.in. harmonogramu wdrażania reformy, kształtu nowego ustroju szkolnego, rozwiązań dotyczących ochrony miejsc pracy dla nauczycieli i kadry kierowniczej oraz egzaminów. Od połowy września do połowy grudnia 2016 roku odbyło się w całej Polsce w sumie 1462 spotkań, w których udział wzięło ponad 46 tys. uczestników.
Przy wprowadzaniu zmian chcemy być blisko każdego samorządu. Już przekazaliśmy wzór uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Takie uchwały wszystkie samorządy muszą przyjąć do końca marca - powiedziała szefowa MEN.

Zgodnie z ustawą, w tym roku szkolnym rozpocznie się wygaszanie gimnazjów. To oznacza powrót do ośmioklasowych szkół podstawowych, czteroklasowych liceów i pięcioletnich techników oraz wprowadzenie dwustopniowej szkoły branżowej.
- Gimnazja nie wyrównują szans edukacyjnych, nie podnoszą jakości nauczania. W praktyce powstały gimnazja lepsze i gorsze - mówiła Anna Zalewska. Jak wyjaśniała, badania pokazują, iż „częsta zmiana szkoły i grupy rówieśniczej, sześcioletnia szkoła podstawowa, trzyletnie gimnazjum, trzyletnie liceum powoduje nie tylko obniżenie jakości (kształcenia), ale przeszkadza w edukacji i ogranicza motywację ucznia”. Zalewska odniosła się także do obaw związanych z planowaną reformą, szczególnie rozpowszechnianych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego informacji o zwolnieniach. Prezes ZNP informował pod koniec sierpnia, że pracę może stracić 37 tys. nauczycieli, 7,5 tys. dyrektorów i 30 tys. pracowników administracji i obsługi. - Pytanie jak prezes ZNP wyliczył te dane, ponieważ absolutnie nikt tego nie wie. Może mylą mu się liczby, ponieważ od 2007 do 2015 roku ponad 40 tys. nauczycieli został zwolnionych z pracy, w związku z niżem demograficznym - powiedziała szefowa MEN. Nie przewidujemy, aby w związku reformą ktokolwiek stracił pracę w szkołach - dodała. Minister zaznaczyła jednak, że dużym problemem w systemie edukacji jest niż demograficzny. Zaapelowała do lokalnych mediów, aby rzetelnie i zgodnie z faktami relacjonowały poszczególne etapy wprowadzanej reformy edukacji.

O zmianach w systemie oświaty, które nastąpią w Dzierżoniowie, czytamy w serwisie informacyjnym UM. Od września w Dzierżoniowie będą funkcjonowały cztery ośmioletnie szkoły podstawowe, ale dwie z nich zmienią swoje siedziby. W dzisiejszym Zespole Gimnazjów nr 3 będzie działała szkoła podstawowa, do której przejdzie Szkoła Podstawowa nr 6. W budynku powstanie w tym roku stołówka szkolna i świetlica, a dla najmłodszych uczniów zostanie wydzielona cześć placówki z osobnym wejściem i dostosowaną infrastrukturą. Ma to zapewnić komfort uczniom najmłodszych klas. Szkoła Podstawowa nr 3 zostanie przeniesiona do wygaszanego Gimnazjum nr 1. Również w tym budynku powstanie stołówka i świetlica szkolna. Miasto przygotuje także zmiany w infrastrukturze, dzięki której szkoła będzie bardziej przyjazna dla najmłodszych. Szkoła Podstawowej nr 5 i 9 będą kształcić uczniów w systemie ośmioletnim.
Burmistrz zaprasza 2 lutego o godz. 17.00 wszystkich zainteresowanych mieszkańców, na konsultacje do Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, gdzie zostaną przekazane szczegółowe informacje dotyczące planowanej sieci szkół.
kmj
                 
Nowa rzeczywistość w Polskiej oświacie - konferencja prasowa minister edukacji Anny Zalewskiej w Dzierżoniowie 23.01.2017. Nowa rzeczywistość w Polskiej oświacie - konferencja prasowa minister edukacji Anny Zalewskiej w Dzierżoniowie 23.01.2017. Nowa rzeczywistość w Polskiej oświacie - konferencja prasowa minister edukacji Anny Zalewskiej w Dzierżoniowie 23.01.2017. Nowa rzeczywistość w Polskiej oświacie - konferencja prasowa minister edukacji Anny Zalewskiej w Dzierżoniowie 23.01.2017. Nowa rzeczywistość w Polskiej oświacie - konferencja prasowa minister edukacji Anny Zalewskiej w Dzierżoniowie 23.01.2017. Nowa rzeczywistość w Polskiej oświacie - konferencja prasowa minister edukacji Anny Zalewskiej w Dzierżoniowie 23.01.2017. Nowa rzeczywistość w Polskiej oświacie - konferencja prasowa minister edukacji Anny Zalewskiej w Dzierżoniowie 23.01.2017. Nowa rzeczywistość w Polskiej oświacie - konferencja prasowa minister edukacji Anny Zalewskiej w Dzierżoniowie 23.01.2017. Nowa rzeczywistość w Polskiej oświacie - konferencja prasowa minister edukacji Anny Zalewskiej w Dzierżoniowie 23.01.2017.
                 
Nowa rzeczywistość w Polskiej oświacie - konferencja prasowa minister edukacji Anny Zalewskiej w Dzierżoniowie 23.01.2017. Nowa rzeczywistość w Polskiej oświacie - konferencja prasowa minister edukacji Anny Zalewskiej w Dzierżoniowie 23.01.2017. Nowa rzeczywistość w Polskiej oświacie - konferencja prasowa minister edukacji Anny Zalewskiej w Dzierżoniowie 23.01.2017. Nowa rzeczywistość w Polskiej oświacie - konferencja prasowa minister edukacji Anny Zalewskiej w Dzierżoniowie 23.01.2017. Nowa rzeczywistość w Polskiej oświacie - konferencja prasowa minister edukacji Anny Zalewskiej w Dzierżoniowie 23.01.2017. Nowa rzeczywistość w Polskiej oświacie - konferencja prasowa minister edukacji Anny Zalewskiej w Dzierżoniowie 23.01.2017. Nowa rzeczywistość w Polskiej oświacie - konferencja prasowa minister edukacji Anny Zalewskiej w Dzierżoniowie 23.01.2017. Nowa rzeczywistość w Polskiej oświacie - konferencja prasowa minister edukacji Anny Zalewskiej w Dzierżoniowie 23.01.2017. Nowa rzeczywistość w Polskiej oświacie - konferencja prasowa minister edukacji Anny Zalewskiej w Dzierżoniowie 23.01.2017.