Strona główna

O nas

Bieżące informacje PiS

Rada Powiatu V Kadencji

Spotkania z mieszkańcami

Komunikaty

Linki

Kontakt

33. rocznica śmierci ks. Jerzego
33. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kapłan niezłomny i nieustraszony - 22.10.2017.

Żyć w prawdzie to być w zgodzie ze swoim sumieniem. Prawda zawsze ludzi jednoczy i zespala. Wielkość prawdy przeraża i demaskuje kłamstwa ludzi małych, zalęknionych. Od wieków trwa nieprzerwana walka z prawdą. Prawda jest jednak nieśmiertelna, a kłamstwo ginie szybką śmiercią” - ks. Jerzy Popiełuszko.

Ks. Popiełuszko urodził się w Okopach na Białostocczyźnie. Niezłomny i nieustraszony kapłan, był duszpasterzem środowisk opozycyjnych i robotniczych związanych z Solidarnością. „Solidarność” była zjawiskiem wyjątkowym nie tylko w dziejach Polski, ale i Europy. Francuski socjolog Alain Touraine, notabene człowiek lewicy i zdeklarowany agnostyk, który przeprowadził pierwszą głęboką analizę tego ruchu, mówił, że „Solidarność” była czymś najpiękniejszym, co przydarzyło się ludzkości w II połowie XX wieku.
W stanie wojennym ks. Jerzy Popiełuszko w Kościele św. Stanisława Kostki odprawiał słynne na całą Polskę „Msze za Ojczyznę”. Jego patriotyczne kazania oparte były na zaczerpniętym z Listu św. Pawła do Rzymian przesłaniu „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” spowodowały, że stał się wrogiem numer jeden dla Jaruzelskiego, Kiszczaka i całej ówczesnej władzy komunistycznej. Ks. Popiełuszko mówił prostym językiem i uświadamiał ludziom poczucie własnej godności. Stał się na niespotykaną skalę celem ataków, szykan i nacisków komunistycznej władzy, która upatrywała w Nim jednego ze swych głównych przeciwników wspierających ludzi walczących z systemem.
Został zamordowany przez funkcjonariuszy peerelowskiej służbę bezpieczeństwa w październiku 1984 roku. 19 października, podczas powrotu do Warszawy. Po odprawionej przez Niego mszy św. w Bydgoszczy został porwany wraz ze swoim kierowcą przez oficerów Samodzielnej Grupy „D” Departamentu IV MSW. 30 października Jego ciało wyłowiono z Wisły koło Włocławka. Wyniki sekcji zwłok wykazały, że przed śmiercią był bestialsko torturowany. Tortury stosowane przez SB nie różniły się od gestapowskich. Może z jedną poprawką: używane metody nie dawały żadnej nadziei na przeżycie. Sprawcy mordu zostali osądzeni i skazani na długoletnie więzienie. Za sprawą amnestii wyroki zostały zmniejszone. Jednak do dziś nie wiadomo kto wydał wyrok śmierci na kapłana. Dokładne okoliczności śmierci kapelana "Solidarności" wciąż pozostają niejasne. - Wciąż nie wiemy, kto był zleceniodawca - czy służy sowieckie, czy gen. Kiszczak i gen. Jaruzelski - mówi senator prof. Jan Żaryn.
Ksiądz Jerzy poświęcił całe swoje życie dla Boga, Ojczyzny i bliźnich. To do Niego odnoszą się słowa Pana Jezusa „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (Ewangelia wg św. Jana – J15). 6 czerwca 2010 roku na placu Piłsudskiego ks. Jerzy Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego. Obecnie trwa proces kanonizacyjny zamordowanego kapłana. Podczas uroczystości w przeddzień 33. rocznicy zabójstwa kapelana "Solidarności" kilkaset osób modliło się o rychłą kanonizację bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy krzyżu obok tamy wiślanej i w pobliskim kościele we Włocławku. W Dzierżoniowie 22 października w kościele pw. Maryi Matki Kościoła, odprawiona została msza św. w intencji bł. ks. Jerzego Popiełuszki o rychłą kanonizację. Proboszcz parafii ks. Jarosław Leśniak, który sprawował Eucharystię modlił się również za wszystkich członków NSZZ Solidarność, opozycję demokratyczną i poszkodowanych w stanie wojennym.
kmj

   
33. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kapłan niezłomny i nieustraszony... - 22.10.2017. 33. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kapłan niezłomny i nieustraszony... - 22.10.2017. 33. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kapłan niezłomny i nieustraszony... - 22.10.2017. 33. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kapłan niezłomny i nieustraszony... - 22.10.2017. 33. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kapłan niezłomny i nieustraszony... - 22.10.2017. 33. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kapłan niezłomny i nieustraszony... - 22.10.2017.
33. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kapłan niezłomny i nieustraszony... - 22.10.2017. 33. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kapłan niezłomny i nieustraszony... - 22.10.2017. 33. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kapłan niezłomny i nieustraszony... - 22.10.2017. 33. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kapłan niezłomny i nieustraszony... - 22.10.2017. 33. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kapłan niezłomny i nieustraszony... - 22.10.2017. 33. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kapłan niezłomny i nieustraszony... - 22.10.2017.
33. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kapłan niezłomny i nieustraszony... - 22.10.2017. 33. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kapłan niezłomny i nieustraszony... - 22.10.2017. 33. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kapłan niezłomny i nieustraszony... - 22.10.2017. 33. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kapłan niezłomny i nieustraszony... - 22.10.2017. 33. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kapłan niezłomny i nieustraszony... - 22.10.2017. 33. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kapłan niezłomny i nieustraszony... - 22.10.2017.
Foto: Kazimierz M. Janeczko STF