Strona główna

O nas

Bież±ce informacje PiS

Rada Powiatu V Kadencji

Spotkania z mieszkańcami

Komunikaty

Linki

Kontakt

8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej.
8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018.
To jest dzień zwycięstwa ludzi którzy tu s±. Oni mog± powiedzieć, że warto walczyć...
Szanowni państwo, to 96 marsz. Tyle marszów ile ofiar katastrofy smoleńskiej. To jest pierwsza przesłanka, pierwsza choć nie decyduj±ca, na której mogę dzisiaj powiedzieć, że je¶li chodzi o te marsze, które były organizowane co miesi±c, to jest to marsz ostatni. Kończymy. Ale przed wszystkim dlatego, że doszli¶my do celu. Tam już odsłonięto pomnik, w pięknym miejscu na placu Piłsudskiego. Stoi postument w miejscu przyszłego pomnika Lecha Kaczyńskiego i ten pomnik jest już przygotowany. Tylko względy techniczne spowodowały, że nie mógł być odsłonięty. Zostanie odsłonięty 10 listopada - mówił Jarosław Kaczyński po ostatnim Marszu Pamięci podczas obchodów 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej.
10 kwietnia 2018 roku, osiem lat po tragicznej sobocie, uroczyst± msz± ¶w. ¶rodowiska prawicowe Dzierżoniowa i innych miast upamiętniły największ± polsk± tragedię po zakończeniu II wojny ¶wiatowej. Ci z nas, którzy nie pojechali do Warszawy, przybyli o godz. 18.00. do ko¶cioła pw. ¶w. Jerzego, by modlić się za duszę wszystkich poległych pod Smoleńskiem. Mszy ¶w. przewodniczył ks. Janusz Krzeszowiec, którego homilia była dla nas drogowskazem na przyszło¶ć, nauk± na najbliższe miesi±ce i lata.
Ten kapłan wspieraj±c nas od 2010 roku doprowadził do „cudu” zjednoczenia lokalnej prawicy, wspierał nas duchowo i pomagał nam w trudnych kryzysowych momentach działalno¶ci. Obecnie ks. Janusz jest proboszczem w Walimiu, ale jak zwykle nie odmówił pro¶bie odprawienia tej wyj±tkowej mszy ¶w. Po zakończeniu przeszli¶my do przedsionka ko¶cioła gdzie znajduje się „nasza” tablica smoleńska, ufundowana ze zbiórki społecznej i po¶więcona 11 listopada 2011 roku. Była pierwsz± na Dolnym ¦l±sku upamiętniaj±c± tragedię smoleńsk±.
W swoim krótkim wyst±pieniu przypomniałem historię naszych dzierżoniowskich miesięcznic – rozpoczynali¶my spotkania w kilku osobowej grupie, która po poł±czeniu się ¶rodowisk patriotycznych, dzisiaj liczy znacznie ponad kilkadziesi±t osób. Odczytałem też mój tekst, wygłoszony w samorz±dzie powiatowym kilka dni po katastrofie.
Dziękujemy księdzu Januszowi oraz wszystkim uczestnikom dzierżoniowskiej uroczysto¶ci za liczn± obecno¶ć na uroczysto¶ci.
Janusz Maniecki

   
8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018. <br> To jest dzień zwycięstwa ludzi którzy tu s±. Oni mog± powiedzieć, że warto walczyć... 8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018. <br> To jest dzień zwycięstwa ludzi którzy tu s±. Oni mog± powiedzieć, że warto walczyć... 8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018. <br> To jest dzień zwycięstwa ludzi którzy tu s±. Oni mog± powiedzieć, że warto walczyć... 8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018. <br> To jest dzień zwycięstwa ludzi którzy tu s±. Oni mog± powiedzieć, że warto walczyć... 8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018. <br> To jest dzień zwycięstwa ludzi którzy tu s±. Oni mog± powiedzieć, że warto walczyć... 8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018. <br> To jest dzień zwycięstwa ludzi którzy tu s±. Oni mog± powiedzieć, że warto walczyć...
8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018. <br> To jest dzień zwycięstwa ludzi którzy tu s±. Oni mog± powiedzieć, że warto walczyć... 8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018. <br> To jest dzień zwycięstwa ludzi którzy tu s±. Oni mog± powiedzieć, że warto walczyć... 8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018. <br> To jest dzień zwycięstwa ludzi którzy tu s±. Oni mog± powiedzieć, że warto walczyć... 8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018. <br> To jest dzień zwycięstwa ludzi którzy tu s±. Oni mog± powiedzieć, że warto walczyć... 8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018. <br> To jest dzień zwycięstwa ludzi którzy tu s±. Oni mog± powiedzieć, że warto walczyć... 8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018. <br> To jest dzień zwycięstwa ludzi którzy tu s±. Oni mog± powiedzieć, że warto walczyć...
8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018. <br> To jest dzień zwycięstwa ludzi którzy tu s±. Oni mog± powiedzieć, że warto walczyć... 8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018. <br> To jest dzień zwycięstwa ludzi którzy tu s±. Oni mog± powiedzieć, że warto walczyć... 8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018. <br> To jest dzień zwycięstwa ludzi którzy tu s±. Oni mog± powiedzieć, że warto walczyć... 8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018. <br> To jest dzień zwycięstwa ludzi którzy tu s±. Oni mog± powiedzieć, że warto walczyć... 8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018. <br> To jest dzień zwycięstwa ludzi którzy tu s±. Oni mog± powiedzieć, że warto walczyć... 8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018. <br> To jest dzień zwycięstwa ludzi którzy tu s±. Oni mog± powiedzieć, że warto walczyć...
8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018. <br> To jest dzień zwycięstwa ludzi którzy tu s±. Oni mog± powiedzieć, że warto walczyć... 8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018. <br> To jest dzień zwycięstwa ludzi którzy tu s±. Oni mog± powiedzieć, że warto walczyć... 8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018. <br> To jest dzień zwycięstwa ludzi którzy tu s±. Oni mog± powiedzieć, że warto walczyć... 8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018. <br> To jest dzień zwycięstwa ludzi którzy tu s±. Oni mog± powiedzieć, że warto walczyć... 8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018. <br> To jest dzień zwycięstwa ludzi którzy tu s±. Oni mog± powiedzieć, że warto walczyć... 8. rocznica Katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018. <br> To jest dzień zwycięstwa ludzi którzy tu s±. Oni mog± powiedzieć, że warto walczyć...
Foto: Kazimierz M. Janeczko STF.
Relacja filmowa TV Sudety >>