Strona główna

O nas

Bieżące informacje PiS

Rada Powiatu V Kadencji

Spotkania i uroczystości

Komunikaty

Linki

Kontakt

Zalewska w Piławie Górnej.
Święto Narodowe Trzeciego Maja w Piławie Górnej - 03.05.2017.
Piława Górna gościła Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską na obchodach 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, koncelebrowaną przez Księdza Prałata Dziekana Zbigniewa Wolanina, proboszcza parafii pw. św. Marcina. Po liturgii uczestnicy obchodów utworzyli kolumnę, by w asyście pocztów sztandarowych i Kapeli Miejskiej pomaszerować na Plac Piastów Śląskich.
Przedstawicielka polskiego rządu złożyła kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów Walk o Wolność Ojczyzny. Minister Edukacji Narodowej towarzyszyli reprezentanci lokalnego samorządu: burmistrz Zuzanna Bielawska, wiceburmistrz Izabela Woronowicz i wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piławie Górnej Bogusława Barwacz oraz delegacje lokalnych instytucji i organizacji.
Minister Anna Zalewska wygłosiła pod pomnikiem krótkie przemówienie, aby podkreślić znaczenie Święta Narodowego dla wszystkich Polaków. Uroczystości zamknęła gospodarz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska. Nad organizacją obchodów czuwał Sekretarz Gminy Jacek Mikus.
Dziękujemy pocztom sztandarowym, delegacjom i wszystkim mieszkańcom, którzy swoją obecnością w kościele i pod pomnikiem uświetnili uchwalenie Konstytucji 3 Maja.
UM Piława Górna
   
Święto Narodowe Trzeciego Maja w Piławie Górnej - 03.05.2017. Święto Narodowe Trzeciego Maja w Piławie Górnej - 03.05.2017. Święto Narodowe Trzeciego Maja w Piławie Górnej - 03.05.2017. Święto Narodowe Trzeciego Maja w Piławie Górnej - 03.05.2017. Święto Narodowe Trzeciego Maja w Piławie Górnej - 03.05.2017. Święto Narodowe Trzeciego Maja w Piławie Górnej - 03.05.2017. Święto Narodowe Trzeciego Maja w Piławie Górnej - 03.05.2017. Święto Narodowe Trzeciego Maja w Piławie Górnej - 03.05.2017. Święto Narodowe Trzeciego Maja w Piławie Górnej - 03.05.2017.