DOLNY ŚLĄSK POŁUDNIE
Wybory parlamentarne 2019. Kandydaci PiS do Sejmu i Senatu. 
Wybory parlamentarne 2019. Kandydaci PiS do Sejmu i Senatu.
Okręg numer 2 Wałbrzych.
Wybory parlamentarne 2019. Kandydaci PiS do Sejmu i Senatu.
NR 1 MICHAŁ DWORCZYK Michał Dworczyk. Michał Dworczyk urodził się w 1975 r. w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył również specjalistyczne studia wschodnie w Studium Europy Wschodniej UW.
W latach 2005-2007 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pełnił funkcję doradcy, a następnie głównego doradcy premiera, wiceprzewodniczącego Międzyresortowego Zespołu ds. Wspierania Przemian Demokratycznych w Europie Środkowowschodniej i sekretarza Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą.
W 2017 r. premier Mateusz Morawiecki powołał go na szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w randze sekretarza stanu w KPRM. 4 czerwca 2019 r. został powołany na urząd ministra-członka Rady Ministrów.
Godność, heroizm, wolność, solidarność, równość, sprawiedliwość, rodzina - to fundamenty polityki. Na tych fundamentach opierają się nasze działania.
NR 2 IRENEUSZ ZYSKA Ireneusz Zyska. Ireneusz Zyska urodził się w 1969 r. w Świebodzicach. Poseł na Sejm RP VIII kadencji. Członek Komisji Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Przewodniczący podkomisji stałej ds. polityki regionalnej. Pracował także w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Infrastruktury. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii. Członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. Radca prawny. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Polityk, prawnik, przedsiębiorca, menadżer, członek organów nadzoru spółek prawa handlowego, samorządowiec, działacz społeczny, uczestnik młodzieżowego ruchu oporu w czasach PRL, członek Stowarzyszenia Solidarność Walcząca, miłośnik polskiej historii i tradycji niepodległościowej. Członek Prawa i Sprawiedliwości, pełnomocnik PiS w powiecie świdnickim.
NR 3 WOJCIECH MURDZEK Wojciech Murdzek. Wojciech Murdzek urodził się w 1957 r. w Świdnicy. Absolwent studiów na wydziale elektroniki Politechniki Wrocławskiej, gdzie następnie odbył studia podyplomowe w zakresie techniki mikroprocesorowej. W latach 1990–1998 był wiceprzewodniczącym rady miejskiej w Świdnicy. Później pełnił funkcję starosty powiatu świdnickiego. Od 2002 do 2014 r. był prezydentem Świdnicy. Poseł na Sejm VIII kadencji.
W 2015 r. został wicedyrektorem ds. rynku pracy i administracji w dolnośląskim wojewódzkim urzędzie pracy. W wyborach w tym samym roku wystartował do Sejmu z listy PiS jako bezpartyjny przedstawiciel Polski Razem. Uzyskał mandat posła VIII kadencji.
NR 4 MACIEJ BADORA MACIEJ BADORA Maciej Badora urodził się w 1973 r. Jest polskim politykiem z wykształceniem prawniczym. Jest menedżerem i adwokatem z zawodu.
W 1996 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbył aplikację sędziowską w Świdnicy. Później praktykował w zawodzie adwokata.  Założył kancelarię specjalizującą się w prawie gospodarczym.
W 2016 wybrano go prezesem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park. Zarządzał nią przez trzy lata. W 2019 uzyskał możliwość objęcia mandatu posła w miejsce wybranej do Europarlamentu minister edukacji Anny Zalewskiej. Złożył ślubowanie 12 czerwca 2019 r.
NR 5 MARCIN GWÓŹDŹ MARCIN GWÓŹDŹ Marcin Gwóźdź urodził się w 1978 roku. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy. Absolwent studiów inżynierskich z zarządzania i inżynierii produkcji na Politechnice Poznańskiej oraz magisterskich z zakresu mechaniki i budowy maszyn na Politechnice Wrocławskiej.
Pracował jako inżynier i menedżer, rozpoczynając od pracy konstruktora i technologa w zakładach konstrukcyjnych. W latach 2007–2016 był prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Delfin w Ząbkowicach Śląskich, następnie do 2018 r. kierował także Uzdrowiskami Kłodzkimi. W kwietniu 2018 r. został wiceprezesem i członkiem zarządu spółki akcyjnej KGHM TFI.
Zaangażował się w działalność Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach samorządowych w 2010 r. i 2014 r. był wybierany z list partii radnym powiatu ząbkowickiego.
W 2018 r. został powołany na stanowisko wicemarszałka województwa dolnośląskiego.
NR 6 ZUZANNA BIELAWSKA ZUZANNA BIELAWSKA Zuzanna Bielawska –  kandydatka do Sejmu z list Prawo i Sprawiedliwość; Miejsce nr  6. Mieszkanka  Piławy Górnej, zamężna, dwoje dorosłych  dzieci oraz dwoje wnuków.
Z wykształcenia  magister polityki administracyjnej i służb publicznych. Ukończyłam Uniwersytet Wrocławski-Wydział Nauk Społecznych, kierunek Politologia. Od 25 lat samorządowiec i   Burmistrz Pilawy Górnej.  Dzięki mieszkańcom Piławy Górnej zaszczytną funkcję pełniłam przez 12 lat.
Moje zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej społeczności docenił Prezydent RP Andrzej Duda, nadając mi Brązowy Krzyż Zasługi za działalność społeczną i samorządową. Wręczenia dokonał Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak na sesji Rady Miejskiej.
Moje doświadczenie zawodowe, życiowe oraz moje zaangażowanie i determinacja w działaniu skłoniła mnie do ubiegania się o mandat Posła RP.
Będę godnie reprezentować nasz powiat, rejon i dbać o sprawy Naszych mieszkańców i Naszych małych Ojczyzn.
Wszystkich wyborców proszę o głos na pierwszą kobietę na liście PiS. Miejsce nr 6.
Dziękuję i pozdrawiam!
NR 7 RENATA SURMA RENATA SURMA Renata Surma.
Miejsce zamieszkania: Stary Waliszów.
Wiek: 53 lat.
Zawód: wyższy urzędnik samorządowy.
Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej.
NR 8 BEATA MUCHA BEATA MUCHA Beata Mucha. Wiek: 53 lat Zawód: pracownik administracji rządowej. Startuję w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, ponieważ swoją działalność traktuję jako służbę dla dobra Ojczyzny i drugiego człowieka.
Moja decyzja o kandydowaniu jest wynikiem przeświadczenia o potrzebie kontynuowania reform i zmian w naszym kraju. Polska musi być państwem silnym i dostatnim, bo tylko wtedy obywatele będą mogli czuć się bezpiecznie.
Jestem trzecią kadencję radną Rady Miejskiej Wałbrzycha, pracuję w Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. Od siedmiu lat przewodniczę Klubowi „Gazety Polskiej” w Wałbrzychu. Czynnie działam w Stowarzyszeniu „Ludzie Jana Pawła II” od początku jego istnienia. Zajmuje się ono propagowaniem nauczania Świętego Jana Pawła II. Dziś musimy stawać w obronie tradycyjnych wartości chrześcijańskich i nauki Kościoła.
Jako poseł zamierzam godnie reprezentować Okręg w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Nasz Region i jego mieszkańcy mają wielki potencjał, który należy wykorzystać.
- Bezpieczna Polska
- Rodzima, zdrowa żywność na polskich stołach.
- Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców.
- Powrót Polaków do Ojczyzny (ze Wschodu i Zachodu).
- Przywrócenie lokalnych połączeń kolejowych i autobusowych.
- Obrona tradycyjnych wartości chrześcijańskich.
- Bezpieczeństwo energetyczne Polski.
- „Plan dla wsi” – wsparcie produkcji rolniczej.
NR 9 JERZY DEC JERZY DEC

Jerzy Dec. Mam 57 lat. Jestem szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem. Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez 35 lat pracowałem w szkołach różnego szczebla jako nauczyciel i dyrektor szkoły. Obecnie jestem zastępcą dyrektora Oddziału Wrocławskiego Agencji Mienia Wojskowego.
Od lat studenckich (lata 80-te) angażowałem się w działalność opozycyjną. Uczestniczyłem w działaniach „Studenckiego Komitetu Solidarności” a potem „Niezależnego Zrzeszenia Studentów” i NSZZ „Solidarność”. Od 15 lat należę do Prawa i Sprawiedliwości.
Od 2010 r. przez dwie kadencje byłem radnym Rady Powiatu Kłodzkiego. Aktywnie uczestniczę w życiu społecznym. Byłem inicjatorem i współorganizatorem czterech edycji „ Biegu tropem wilczym” - biegu i wydarzenia upamiętniającego „Żołnierzy Wyklętych" na Ziemi Noworudzkiej a także pierwszego na Dolnym Śląsku pomnika "Żołnierzy wyklętych" w Nowej Rudzie. W wyborach samorządowych 2018 r. uzyskałem mandat radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W sejmiku pracuję w 4 komisjach stałych.
Szanowni wyborcy
Zobowiązuję się w dalszej działalności społeczno - politycznej o ile taka będzie Wasza wola kontynuować skuteczną działalność dla dobra Narodu i Państwa Polskiego. Nie zawiodę jak dotychczas. Serdecznie proszę o Państwa głosy w nadchodzących wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej.

NR 10 JAROSŁAW WĘGŁOWSKI JAROSŁAW WĘGŁOWSKI Jarosław Węgłowski.
Miejsce zamieszkania: Kietlin.
Wiek: 56 lat.
Zawód: wyższy urzędnik samorządowy.
Przynależność do partii: członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość.
NR 11 BOGUSŁAW SZPYTMA BOGUSŁAW SZPYTMA Bogusław Szpytma.
Miejsce zamieszkania: Kłodzko.
Wiek: 56 lat.
Zawód: przedsiębiorca.
Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej.
NR 12 MAŁGORZATA GREINER MAŁGORZATA GREINER Małgorzata Greiner urodziła się 26.04.1972 r. w Bielawie, gdzie nadal mieszka i pracuje. Ukończyła studia filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe wiedzy o sztuce oraz studia podyplomowe organizacji i zarządzania oświatą.
Od 1998 roku związana zawodowo z Zespołem Szkół w Bielawie. W latach 2015 – 2018 powołana na stanowisko wiceburmistrza Bielawy. W tym czasie powierzono jej prowadzenie spraw miasta w zakresie oświaty, spraw społecznych i obywatelskich, kultury oraz organizacji publicznego transportu drogowego na terenie powiatu dzierżoniowskiego, a także nadzór nad Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do sukcesów może zaliczyć inaugurację Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej wraz z otwarciem Szlaku św. Wojciecha w Bielawie, organizację Ogólnopolskiego Forum Środowiskowych Domów Samopomocy w Bielawie z udziałem wiceminister Elżbiety Bojanowskiej oraz nową umowę na realizację przewozów w latach 2017-2027, która zapewniła nowe, niskopodłogowe, z normą Euro 6 autobusy.
Od listopada 2018 roku radna rady powiatu dzierżoniowskiego. Jest zaangażowana w życie społeczne, kulturalne i patriotyczne miasta. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, Stowarzyszenia Św. Agnieszki, POAK w Bielawie i Dyskusyjnego Klubu Książki przy MBP w Bielawie. Współpracuje ze środowiskami senioralnymi i osób niepełnosprawnych oraz Uniwersytetem III Wieku. Uczestniczy w regionalnych wydarzeniach patriotycznych i historycznych, wspiera działalność lokalnych grup rekonstrukcyjnych.
NR 13 MAREK TARNACKI MAREK TARNACKI

Marek Tarnacki ma 55 lat i niemal od urodzenia mieszka w Boguszowie-Gorcach. Ukończył studia na dwóch kierunkach, zdobywając tytuł magistra zarządzania i socjologii. Ma doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim i potrafi poruszać się w gąszczu procedur prawnych. Przez pięć lat zarządzał wojewódzkim rolniczym samorządem zawodowym, jakim jest Dolnośląska Izba Rolnicza, a obecnie kieruje Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego - firmą o strukturze województwa, zatrudniającą ok. 300 pracowników i posiadającą budżet średniej gminy. Przewodniczy powołanemu przez Woewodę Dolnośląskiego zespołowi do spraw strategii rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego. Jest doświadczonym samorządowcem - przez trzy kadencje był radnym powiatowym i pełnił wiele funkcji, między innymi: przewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego i przewodniczącego komisji rewizyjnej. Jest także znanym społecznikiem.
Region wałbrzyski potrzebuje silnej reprezentacji w parlamencie, potrzeba tam odważnych ludzi, którzy czują potrzebę działania na rzecz rozwoju, umiejących mówić o problemach, jak również wskazujących metody rozwiązywania tych problemów. Region wałbrzyski boryka się z wieloma problemami społecznymi oraz infrastrukturalnymi i gospodarczymi, które są możliwe do rozwiązania jedynie z poziomu parlamentarnego - mówi kandydat PiS do Sejmu.

NR 14 EWELINA SZYDŁOWSKA EWELINA SZYDŁOWSKA Ewelina Szydłowska. Jestem absolwentką kierunku Dyplomacja Europejska na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie kończę doktorat w katedrze Niemcoznawczej na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem stypendystką Ministerstwa Nauki i Technologii Republiki Indonezji. W latach 2016-2017 pracowałam jako wykładowca Uniwersytetu Jenderal Sudirman w Indonezji. Obecnie jestem Ambasadorem tej uczelni na terenie Unii Europejskiej. Zawodowo – przedsiębiorca, kieruję departamentem prawa międzynarodowego w Kancelarii IT. W ramach pracy zawodowej zajmuję się obsługą dużych inwestorów zagranicznych na terenie Unii Europejskiej.
NR 15 RENATA WIERZBICKA RENATA WIERZBICKA Renata Wierzbicka.
Miejsce zamieszkania: Wałbrzych.
Wiek: 50 lat Zawód: administratywistka.
Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej.
NR 16 GRZEGORZ GRZEGORZEWICZ GRZEGORZ GRZEGORZEWICZ Grzegorz Grzegorzewicz.
Koleżanki, Koledzy, Szanowni Znajomi. Miło jest mi poinformować, że zostało zaproponowane mi miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych w okręgu nr 2, obejmującym powiaty: świdnicki, dzierżoniowski, wałbrzyski, kłodzki, ząbkowicki oraz miasto Wałbrzych. Propozycję objęcia tzw. miejsca biorącego uważam za duży ukłon w stronę środowiska samorządowego. Dziękuję Panu Ministrowi Michałowi Dworczykowi za okazane zaufanie, a także chciałbym wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy pomogli mi w podjęciu decyzji o udziale w nadchodzących wyborach. Za pomoc oraz wsparcie w zbliżającej się kampanii z góry dziękuję. Oczywiście w dalszym ciągu nie ustajemy w pracach na rzecz gminy, z czego najważniejszym zadaniem jakie teraz jest przed nami, to zagospodarowanie terenów inwestycyjnych.
SENAT OKRĘG 4 KAMIL ZIELIŃSKI KAMIL ZIELIŃSKI Kamil Krzysztof Zieliński (ur. 27 września 1983 w Wałbrzychu) – polityk, ekonomista i samorządowiec, w latach 2015–2019 wicewojewoda dolnośląski. Ukończył studia z analizy ekonomicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na którym podjął później studia doktoranckie. Skończył również studia podyplomowe z zarządzania strategicznego i gospodarki społecznej w Instytucie Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim, kształcił się też w Metropolitarnym Studium Organistowskim we Wrocławiu. Uczył mikroekonomii i makroekonomii w świdnickim oddziale zamiejscowym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, a także w jeleniogórskim oddziale zamiejscowym UE we Wrocławiu (przedmioty związane z ekonomiką, analizą i zarządzaniem). Od 2003 jest działaczem Prawa i Sprawiedliwości, został członkiem rady politycznej partii. W 2006 został radnym rady powiatu wałbrzyskiego z listy PiS.
SENAT OKRĘG 5 ALEKSANDER SZWED ALEKSANDER SZWED  Aleksander Szwed urodził się 10.1982 roku w Nowej Rudzie. Zawód: pracownik samorządowy. Ukończył studia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe z administracji publicznej oraz z zarządzania projektami i ewaluacji. Do 2009 r. prowadził własne gospodarstwo rolne w Radkowie. Pracował w ośrodku pomocy społecznej w Kłodzku (2008–2010), następnie w wydziale rozwoju miasta urzędu miasta Kłodzka (2009–2015). W 2015 r. kierował referatem zarządzania funduszami i promocji w urzędzie miasta w Kudowie Zdroju. Członek partii Prawo i Sprawiedliwość, pełnomocnik komitetu terenowego partii w Radkowie. Samorządowiec: radny powiatu kłodzkiego (2010-2015). Senator od 2015 r. (IX kadencja), zasiadał w komisjach: rodziny, polityki senioralnej i społecznej; infrastruktury. Obecnie zasiada w komisjach: ustawodawczej; komisji kultury i środków przekazu.

Musimy zwyciężyć i zwyciężymy!
Jedyną gwarancją kontynuacji obecnej polityki społecznej jest PiS.
- Stawką tych wyborów jest przyszłość, godność i poczucie znaczenia naszego narodu. Stawką jest też polityka rozwoju ekonomicznego - mówił Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas Konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Wałbrzychu.