Strona główna

O nas

Bieżące informacje PiS

Rada Powiatu V Kadencji

Spotkania z mieszkańcami

Komunikaty

Linki

Kontakt

Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019. 
PROGRAM DLA POŁUDNIA DOLNEGO ŚLĄSKA PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2019 - 11.09.2019.
Musimy skruszyć sufity, bo tylko dzięki temu będziemy mogli pójść do przodu. Dlatego proponujemy wyższe płace, podwójną trzynastą emeryturę i równe dopłaty dla rolników - mówił Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas Konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie.
 
Wałbrzych, 11 września 2019 r. - w siedzibie WSSE "INVEST-PARK" w Wałbrzychu odbyła się konwencja programowa "Prawo i Sprawiedliwość dla południa Dolnego Śląska". Udział w niej wzięło blisko stu samorządowców z naszego regionu, w tym kilkunastu wójtów i burmistrzów. Naszym celem jest budowa silnego i zamożnego południa Dolnego Śląska. Obszaru, po 1989 roku, bardzo silnie dotkniętego skutkami transformacji oraz wielokrotnie pomijanego w projektach rozwojowych realizowanych w ciągu ostatnich 20-stu lat. Spójność regionu w jego wymiarze komunikacyjnym, gospodarczym i społecznym gwarantuje systematyczny wzrost dobrobytu wszystkim mieszkańcom byłego województwa wałbrzyskiego. W panelach tematycznych dyskutowaliśmy o infrastrukturze drogowej, komunikacji kolejowej, rewitalizacji terenów poprzemysłowych, innowacyjnej gospodarce, obszarach wiejskich, społeczeństwie obywatelskim oraz o kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego. 
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA
1. Dla południa Dolnego Śląska kluczowa jest realizacja koncepcji tzw. Sudeckiego Ygreka. Istotna jest budowa drogi ekspresowej S8 i drogi krajowej nr 5 w ciągu korsarzy Poznań - Wrocław - Brno - Wiedeń/Bratysława/ Budapeszt oraz Warszawa - Łódź – Wrocław - Praga
2. Kolejowe Szprychy Centralnego Portu Komunikacyjnego - niezbędny jest szybki dojazd koleją do Wałbrzycha i Ziemi Kłodzkiej z Wrocławia i centralnej Polski oraz państw sąsiednich.
3. Integracja transportowa Aglomeracji Sudeckiej - odcinki kolejowe do budowy i modernizacji. Odbudowa lokalnych linii kolejowych do mniejszych miasteczek i miejsc turystycznych. Kontynuacja remontów dworców.
REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH - INNOWACYJNA GOSPODARKA
1. Dalsza realizacja rewitalizacji obszarów poprzemysłowych na terenach tradycyjnie przemysłowych, przywrócenie ich funkcji poprzez lokację i rozbudowę nowoczesnej produkcji (Technologiczny Park Elektromobilności, Dolina Logistyczna, Kombinat Karbochemiczny Victoria).
2. Wprowadzenie regulacji prawnych dających możliwość uproszczonego wywłaszczenia za odszkodowaniem terenów poprzemysłowy nieuporządkowanych i niezabezpieczonych.
3. Edukacja w zakresie Historii i tradycji przemysłowych na terenach, które utraciły taką funkcję, dbałość o podtrzymywanie wysokiej kultury technicznej i otwartość społeczeństwa na inwestycje przemysłowe.
OBSZARY WIEJSKIE I ROLNICTWO
1. Należy wdrożyć wieloletni harmonogram finansowania i budowy chodników przy drogach w obszarach zabudowanych. Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w punktach preferowanych przez użytkowników dróg.
2. Projektowanie i budowanie instalacji tzw. małej retencji Efektywne zagospodarowanie wód opadowych w obszarach zurbanizowanych, Koordynowanie aktywności wszystkich podmiotów zaangażowanych w gospodarkę wodną i kreowanie nowych inicjatyw.
3. Budowa innowacyjnych i zielonych hal targowych na terenie każdego powiatu. Produkcja żywności wysokiej jakości - żywności ekologicznej, suplementów diety i farmaceutyków, przy wykorzystaniu dolnośląskiego potencjału naukowego i technologicznego.
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1. Wspieranie organizacji pozarządowych przy realizacji zadań publicznych na gruncie pożytku publicznego (programy resortowe, lokalne, mecenaty i patronaty) oraz wzmacnianie roli obywateli w budowaniu tożsamości lokalnej.
2. Ochrona dziedzictwa narodowego poprzez wspieranie (przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i inne jednostki centralne) zadań lokalnych z zakresu kultury (instytucji kultury, organizacji pozarządowych, szkół i uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, kościołów i związków wyznaniowych).
3. Działania na rzecz upowszechniania sportu amatorskiego, finansowanie oraz inne formy instytucjonalnej pomocy klubom sportowym.
Po naniesieniu poprawek zaprezentujemy ostateczną wersję dokumentu w najbliższą niedzielę, w czasie konwencji programowej, która odbędzie się w Szczawnie-Zdroju z udziałem Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
Dziękujemy wszystkim za recenzje oraz propozycje do naszego programu.
To #DobryCzasDlaRegionu!
100.lecie odzyskania niepodległości 2018.
„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości”.
   
Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019. Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019. Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019. Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019. Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019. Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019.
Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019. Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019. Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019. Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019. Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019. Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019.
Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019. Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019. Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019. Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019. Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019. Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019.
Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019. Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019. Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019. Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019. Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019. Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019.
Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019. Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019. Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019. Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019. Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019. Program dla Południa Dolnego Śląska - Prawo i Sprawiedliwość – 11.09.2019.
Foto: z posta użytkownika Michał Dworczyk.
Źródło foto wykorzystywane wyłącznie jako prawo cytatu w myśl Art. 29. Prawo cytatu Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.