POWIAT
Śmierdząco-cuchnąca sprawa składowiska odpadów - 30.08.2019. 

Śmierdząco-cuchnąca sprawa składowiska odpadów - 30.08.2019.

Jak to możliwe, że w Dzierżoniowie firma Clever sp. zoo. składuje śmieci pod gołym niebem?
Mieszkańcy Dzierżoniowa skarżą się na przykry zapach dochodzący do ich domostw. Ich zdaniem, to skutek hałdy odpadów śmieci na terenie przy ul. Podwalnej (róg ul. Kilińskiego) należącym do firmy „Clever” sp. zoo. Rosnąca góra odpadów budzi obawy mieszkańców z tego względu, że w takich przypadkach dochodzi czasem do pożaru wywołanego samozapłonem, którego następstwem jest pojawienie się toksycznych oparów.

W lipcu 2018 roku Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wydała decyzję dla firmy „Clever” sp. zoo. na utworzenie składowiska odpadów na terenie dawnej bazy CPN przy ul. Podwalnej (róg ul. Kilińskiego).

Miejsce to położone jest ok. 30 metrów od wyremontowanego niedawno Sowiogórskiego Centrum Przesiadkowego oraz dosłownie tuż za płotem POD „Kolejarz”. Odpady są przywożone od lutego br. (zdaniem działkowców) a od czerwca br. (zdaniem Pani Dyrektor). Od kilku miesięcy fetor ze składowiska jest wielkim i uciążliwym kłopotem dla działkowców i mieszkańców okolicznych domów. Zdarzały się już przypadki omdleń osób starszych na działkach. Składowisko umiejscowione jest częściowo na betonowym podłożu ale część sprasowanych odpadów leży wprost na ziemi. Wszystko przykryte jest niebieską folią i zabezpieczone starymi oponami.

Według relacji dyrektor WOŚiR na sesji rady Powiatu w dniu 27.08.2019. nie istnieje żadne zagrożenie dla ludzi z powodu usytuowania składowiska odpadów w tym miejscu. Naszym zdaniem jako Klubu Radnych PiS pilnego sprawdzenia wymaga stan wody w studniach działek oraz gleby na terenie POD „Kolejarz”. Do tej pory takich badań nie przeprowadzono. Dziwi nas też to, że Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju nie poinformował o utworzeniu składowiska władz miasta Dzierżoniowa, które w tym czasie kończyły remont Centrum Przesiadkowego. W opinii Dyrektor Wydziału miasto nie jest stroną postępowania administracyjnego, nie było więc konieczności informowania samorządu Dzierżoniowa.

Jako radni powiatu zajmiemy się tą sprawą, bo naszym zdaniem zgoda na utworzenie składowiska odpadów przywożonych z zewnątrz, w tak newralgicznym miejscu miasta, jest złym rozwiązaniem, mogącym nieść zagrożenie dla zdrowia a nawet życia mieszkańców. Zwrócimy się do wszystkich kompetentnych instytucji państwowych o przeprowadzenie kontroli na terenie składowiska, sprawdzenie czy odpady zwożone do Dzierżoniowa na pewno są pochodzenia polskiego, a do władz powiatu zaapelujemy w imieniu mieszkańców o zamknięcie tego składowiska odpadów.
W imieniu Klubu Radnych PiS
Janusz Maniecki

Śmierdząca sprawa - 30.08.2019.