MIASTO
Aktywność mieszkańców - zespół do spraw osób z niepełnosprawnościami.
Aktywność mieszkańców - zespół do spraw osób z niepełnosprawnościami.

W czerwcu rozpoczął pracę powołany przez burmistrza zespół doradczy, którego zadaniem jest dbanie o potrzeby i angażowanie mieszkańców z niepełnosprawnościami w życie miasta. Tworzą go przedstawiciele burmistrza, rady miejskiej, organizacji pozarządowych oraz fundacji działających na terenie Dzierżoniowa zajmujących się problematyką osób z niepełnosprawnościami. - Rolą tego zespołu jest inspirowanie przedsięwzięć integrujących społecznie, ale także zawodowo osoby z niepełnosprawnościami. Ta grupa ma także opiniować wszystkie zadania i programy kierowane do tej grupy społecznej. Pracami kierować będzie mój zastępca – mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.
Członkami zespołu ds. osób z niepełnosprawnościami zostali:

 • Dorota Pieszczuch – zastępca burmistrza Dzierżoniowa;
 • Marzenna Lasota-Darowska - dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
 • Aneta Grzelka – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie; Agnieszka Petruk-Mika – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy;
 • Mirosław Grabowski – kierownik Dziennego Domu Senior Plus w Dzierżoniowie;
 • Elżbieta Lipińska – przedstawicielka Polskiego Związku Niewidomych;
 • Stanisław Flisak – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami;
 • Helena Sendyk – przedstawicielka Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
 • Jadwiga Stępień – przedstawicielka Stowarzyszenia Amazonki;
 • Tadeusz Skrzypek – przedstawiciel Fundacji Dolnośląski Uniwersytet Niepełnosprawnych;
 • Małgorzata Judycka – przedstawicielka Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Integracji Uśmiech;
 • Magdalena Borzestowska – przedstawicielka Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomost;
 • Maciej Kiesewetter – radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa;
 • Kazimierz Szabat - radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

Kazimierz Szabat, radny RM Dzierżoniowa; członek Klubu Radnych PiS, został powołany do pracy w zespole ds. osób z niepełnosprawnościami. Ponieważ temat jest niezmiernie ważny a zadaniem zespołu jest m.in.: inspirowanie przedsięwzięć w zakresie - realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, oceny realizacji programów oraz opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Dlatego zwraca się z prośbą do osób niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz mieszkańców miasta o przekazywanie uwag i wszystkich pomysłów, wniosków, sugestii dotyczące problematyki ludzi z niepełnosprawnościami. Państwa propozycje z całą pewnością zostaną uwzględnione i w miarę posiadanych środków i możliwości wprowadzone do realizacji.
Kazimierz Szabat, radny PiS. Kontakt telefon do Biura RM: (74)645 08 24; e-mail: ajanas@um.dzierzoniow.pl