MIASTO
INTERPELACJA ws, gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kontekście żądań gminy dot. wspierania rodzin i realizacji polityki prorodzinnej - 28.12.2018.
INTERPELACJA
ws, gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kontekście żądań gminy dot. wspierania rodzin i realizacji polityki prorodzinnej - 28.12.2018.
Radni klubu PiS w Radzie Miasta dotrzymują słowa. Od lat znają fatalne i dramatyczne warunki lokalowe niektórych mieszkańców Dolnego Dzierżoniowa. Realizując obietnice wyborcze postanowiliśmy przyjrzeć się decyzjom miasta w sprawie przydziału i sprzedaży lokali komunalnych. Uzyskaliśmy jedną z wielu informacji, że jedna z wielodzietnych rodzin mieszka w małym lokalu w budynku przeznaczonym do rozbiórki. Jak twierdzą - od lat ubiegają się o przydział nowego mieszkania - bez pozytywnego rezultatu, ze strony miasta nie otrzymaliśmy pomocy.
To główny powód złożenia przez nas interpelacji dotyczącej polityki mieszkaniowej miasta. Jesteśmy przekonani, że wiele w tym zakresie można poprawić, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców. Po uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytania podejmiemy decyzję co do dalszego działania. Nasza interpelacja nie jest totalną negacją wszelkich poczynań Urzędu Miasta, jest konstruktywna nie polega na narzekaniu, a na ostrzeganiu o ewentualnych niebezpieczeństwach, na tym, żeby wszyscy wiedzieli, że my też wiemy, gdzie czyhają zagrożenia.
Irena Bukalska, radna PiS
INTERPELACJA ws, gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kontekście żądań gminy dot. wspierania rodzin i realizacji polityki prorodzinnej - 28.12.2018. INTERPELACJA ws, gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kontekście żądań gminy dot. wspierania rodzin i realizacji polityki prorodzinnej - 28.12.2018. INTERPELACJA ws, gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kontekście żądań gminy dot. wspierania rodzin i realizacji polityki prorodzinnej - 28.12.2018. INTERPELACJA ws, gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kontekście żądań gminy dot. wspierania rodzin i realizacji polityki prorodzinnej - 28.12.2018. INTERPELACJA ws, gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kontekście żądań gminy dot. wspierania rodzin i realizacji polityki prorodzinnej - 28.12.2018. INTERPELACJA ws, gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kontekście żądań gminy dot. wspierania rodzin i realizacji polityki prorodzinnej - 28.12.2018.
INTERPELACJA ws, gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kontekście żądań gminy dot. wspierania rodzin i realizacji polityki prorodzinnej - 28.12.2018. INTERPELACJA ws, gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kontekście żądań gminy dot. wspierania rodzin i realizacji polityki prorodzinnej - 28.12.2018. INTERPELACJA ws, gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kontekście żądań gminy dot. wspierania rodzin i realizacji polityki prorodzinnej - 28.12.2018. INTERPELACJA ws, gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kontekście żądań gminy dot. wspierania rodzin i realizacji polityki prorodzinnej - 28.12.2018. INTERPELACJA ws, gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kontekście żądań gminy dot. wspierania rodzin i realizacji polityki prorodzinnej - 28.12.2018. INTERPELACJA ws, gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kontekście żądań gminy dot. wspierania rodzin i realizacji polityki prorodzinnej - 28.12.2018.
Foto: Irena Bukalska, radna PiS.