WOJEWÓDZTWO
Pismo KO Wrocław.
Wystawianie ocen w liceach i technikach. Pismo Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - 16.04.2019.
Pismo kuratora...

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest prawidłowa organizacja zakończenia roku szkolnego w tym: wyegzekwowanie od nauczycieli obowiązku ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych uczniów i przeprowadzenie egzaminu maturalnego.
Foto: Kazimierz M. Janeczko, Klub GP Dz. II.