MIASTO
Radni PiS. 
Informacja burmistrza o zasięgu strajku nauczycieli w Dzierżoniowie.
W odpowiedzi na pismo KRM.0003.8.2019 z 26.03.2019r. Członków Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość na podstawie informacji uzyskanych od Dyrektorów szkół podstawowych informuję:
Wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dzierżoniów zdecydowały o przystąpieniu do akcji strajkowej. Poniżej przedstawiam ile procent nauczycieli wraz z pracownikami administracji i obsługi zadeklarowało chęć przystąpienia do strajku 8 kwietnia 2019 r.:
- Szkoła Podstawowa nr 1 - 90 % w tym 47 nauczycieli;
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej - 95 % w tym 38 nauczycieli;
- Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte - 96 % w tym 68 nauczycieli;
- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika - 92 % w tym 44 nauczycieli.
Opowiedź burmistrza w sprawie strajku. 
Foto: Kazimierz M. Janeczko Klub GP Dz.II.