MIASTO
IV Przystanek Niepodległość.
Radni PiS zwracają się do burmistrza Dzierżoniowa o udzielenie informacji w sprawie strajku nauczycieli w szkołach organizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego 08.042019roku.
Interpelacja radnych PiS.
Radni zrzeszeni w Klubie PiS wystosowali do burmistrza Dariusza Kucharskiego interpelację w sprawie zapowiedzianego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego strajku nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Urząd Miasta. O odpowiedzi na interpelację poinformujemy mieszkańców po jej otrzymaniu.
Foto: Kazimierz M. Janeczko Klub GP Dz.II.